herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Małe gospodarstwa pasieczne, często przekazywane z pokolenia na pokolenie, wymagają systemowego wsparcia. Marszałkowie Województw zaznaczają, że współczesne pszczelarstwo musi sprostać czynnikom, na które często nie ma wpływu, z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i środowiskowych. Ważny jest też rachunek ekonomiczny i opłacalność produkcji. Samorządy Województw zwracają uwagę, że obecna pomoc udzielana sektorowi pszczelarskiemu wydaje się być niewystarczająca dla rozwoju tej gałęzi rolnictwa. Wspiera się jedynie rynek produktów pszczelich, a nie pszczelarstwo w ogóle.

 

Nie tylko Pomorze Zachodnie to region określany jako miodem płynący. Pszczelarstwo to często część regionalnych tradycji i ekogospodarki, dlatego zasługuje na systemowe wsparcie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 


Samorządy Województw chcą precyzyjnego określenie statusu pszczelarzy w Polsce, tak aby mogli oni na podobnych zasadach jak rolnicy ubiegać się o środki pomocowe z funduszy europejskich i krajowych. Apelują o uwzględnienie potrzeb pszczelarzy podczas planowania Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Marszałkowie zwracają uwagę także na potrzebę stworzenia programu wsparcia młodego pszczelarza (do 40 lat), jak i opracowania i wdrożenia programu krajowego wsparcia pasiek ekologicznych. – Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na tworzenie lub rozbudowę pasiek – zaznaczają samorządy.

W przyjętym stanowisku czytamy, że dokonujący się postęp techniczny rodzi nowe zagrożenia, ale także stwarza nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej na nasyconym rynku produktów rolno-spożywczych w Europie. Dlatego niezmiernie ważne staje się wsparcie tego sektora rolnictwa, aby przyniósł wymierne korzyści zainteresowanym stronom, nie tylko pszczelarzom, ale także i konsumentom.

Samorządy zwracają uwagę, że ze względu na panujące zasady, dostęp do środków wsparcia mają jedynie towarowe gospodarstwa pasieczne. – Głównym beneficjentem tej pomocy są podmioty świadczące usługi na rzecz pszczelarzy, a nie pszczelarze – czytamy w przyjętym stanowisku.

Konwent Marszałków zwraca też uwagę na coroczny spadek populacji pszczół, wynikający między innymi z nieefektywnych metod zwalczania chorób.  Apeluje do rządu o poszerzenie obecnej listy dopuszczonych do użytkowania leków. – Umożliwi to naprzemienne ich stosowanie i wyeliminuje obecny problem lekooporności pasożytów pszczelich. Istnieje również potrzeba uzupełnienia palety leków o środki biologiczne, stosowane w pasiekach ekologicznych. Środki te należałoby objąć refundacją również w przypadku konwencjonalnych gospodarstw pasiecznych – zaznaczają w stanowisku marszałkowie.

W trosce o polskie pszczelarstwo Konwent Marszałków wnosi również o zmianę zapisu w projekcie rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, tak aby w pkt 5 załącznika nr 3, który brzmi; „Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele” pojawił się zapis „bez limitu”.

Załączone pliki:
PlikRozmiarLiczba pobrańOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (W sprawie głównych problemów pszczelarstwa w Polsce.pdf)W sprawie głównych problemów pszczelarstwa w Polsce215 kB5472016-11-29 11:24