herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Olgierd GeblewiczPytany o największe osiągnięcia wolnej Polski na pierwszym miejscu stawiam samorządność. Wobec postępującej globalizacji samorządy są jedynym głosem społeczności lokalnych, który skutecznie przebija się przez współczesny natłok informacji, interesów i nacisków. W coraz większym stopniu odpowiadamy za wytyczanie kierunku rozwoju naszych regionów. Budujemy potencjał gospodarczy i tworzymy atrakcyjną przestrzeń do życia. By wypełniać powierzone nam zadania, niezbędny jest dialog i dzielenie się zdobytą wiedzą. Bardzo się cieszę, że Pomorze Zachodnie już po raz trzeci stanie na czele Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Województwo Zachodniopomorskie ma ogromny zaszczyt przejmować od Województwa Śląskiego prezydencję Konwentu Marszałków Województw RP. Chcemy kontynuować i umacniać dokonania już blisko 20 lat pracy na rzecz społeczności lokalnych. Przetrwaliśmy próbę czasu, udowadniając tym samym, jak cenną inicjatywa jest Konwent. Potrafiliśmy podejmować trudne dyskusje w reakcji na aktualne problemy, wypracowywaliśmy wspólne stanowiska dla zmian legislacyjnych. Musimy nadal podtrzymywać ten dialog w trosce o lepszą przyszłość naszych małych ojczyzn.


Jakie problemy stoją przed zachodniopomorską prezydencją w Konwencie Marszałków RP? Z pewnością będą to kwestie związane z utrzymaniem regionalnych jednostek ochrony zdrowia, szczególnie w obliczu trwających prac nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej. Mamy uzasadnione obawy, że to na samorządy spadną kolejne zadania bez wskazania źródła ich finansowania. Szczegółowej dyskusji wymagają kwestie związane z rolnictwem, a także kształt Polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po roku 2020. Mamy świadomość, że po decyzji mieszkańców Wielkiej Brytanii, stoimy w obliczu zupełnie innej sytuacji Unii Europejskiej. Pojawiło się nowe wyzwanie obrony idei, która leży u źródeł zjednoczonej Europy. Tym bardziej cenna będzie wymiana spostrzeżeń, tym bardziej oczekujemy na nasze spotkania.


Pomorze Zachodnie wyróżnia woda i wiatr, z tymi żywiołami w znacznym stopniu związana jest nasza gospodarka. Te żywioły inspirują zachodniopomorskich naukowców i artystów, dają wytchnienie naszym mieszkańcom i przyjeżdżającym do nas turystom. Morskie tradycje uczą, że bez współdziałania nic się nie osiągnie. Wierzę, że niepowtarzalny klimat mojego regionu będzie także inspiracją w naszej pracy.

Aktualności