herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Obrona przed centralizacją i ochrona zbudowanego przez lata dorobku. Prawo Wodne, zmiany w systemie opieki zdrowotnej, fatalna sytuacja branży OZE, problemy z finansowaniem ośrodków adopcyjnych - to tylko niektóre z wielu tematów poruszanych podczas półrocznej prezydencji województwa zachodniopomorskiego w Konwencie Marszałków RP, która właśnie dobiegła końca.


Trzy merytoryczne spotkania, wiele godzin wytężonych prac, kilkadziesiąt przyjętych stanowisk w trosce o dobro regionów, małych ojczyzn i mieszkańców. Prezydencja Pomorza Zachodniego to m.in. liczne dyskusje nad procedowanym przez rząd Prawem Wodnym i wyraźny sygnał sprzeciwu przed centralizacją tego sektora. Od samorządowców wyszła dyskusja, która doprowadziła m.in. do znacznego obniżenia cen wody i ścieków, które mogły by być zabójcze dla regionów czy gmin. Niestety nie wszystkie argumenty województw spotkały się z aprobatą rządu. Wielkie obawy wciąż budzi m.in. rola i zakres kompetencji tworzonej spółki Wody Polskie, która może zniwelować dorobek inwestycyjny i merytoryczny wypracowany przez samorządy.


- Okres, w którym przypadło nam uczestniczyć był momentem wielu wyzwań. Zmieniły się rządy w Polsce, zmieniła się perspektywa zarządzania państwem związana z wieloma pomysłami na różne sfery życia publicznego, które zawsze mają niebanalny wpływ na regiony. - powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Konwent Marszałków Województw RP zaapelował o zdecydowane przyspieszenie prac związanych z opiniowaniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uzgadnianiem planów inwestycyjnych. Uchwalenia do końca 2016 roku WPGO uwzględniających plany inwestycyjne jest kluczowe dla realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a tym samym umożliwienia współfinansowania tych inwestycji ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dokument trafi do Ministra Środowiska.

 

 

Prawo wodne wzbudza gorące dyskusje od kwietnia tego roku. Wtedy po raz pierwszy samorządy województw i branże zainteresowane tematem poznały zamierzenia rządu co do zmian w obowiązującym prawie. Ostateczny kształt ustawy nadal nie jest znany, więc jako kwestia wiążąca się z wielkim zainteresowaniem społecznym jest znakomitym tematem do kolejnej – trzeciej już debaty „Rzeczpospolitej” w ramach Konwentu Marszałków na Pomorzu Zachodnim.

 

 

Debatę poprowadził publicysta i dziennikarz - Marcin Piasecki, a w gronie panelistów tym razem zasiedli: wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław RzepaJoanna Ślusarczyk – reprezentująca Konwent dyrektorów Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

 

Czy stabilność szpitali będzie zagrożona? W opinii Konwentu Marszałków Województw RP takie zagrożenie jest realne. Wszystko przez projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Informatyzacja służby zdrowia i elektroniczna wymiana dokumentacji medycznej to jeden z  głównych sposobów do poprawy opieki zdrowotnej w Polsce. By tak było niezbędna jest jednak współpraca regionów i rządu, która zdaniem Marszałków województw pozwoli na uniknięcie powielania wprowadzanych rozwiązań.