herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Obrona przed centralizacją i ochrona zbudowanego przez lata dorobku. Prawo Wodne, zmiany w systemie opieki zdrowotnej, fatalna sytuacja branży OZE, problemy z finansowaniem ośrodków adopcyjnych - to tylko niektóre z wielu tematów poruszanych podczas półrocznej prezydencji województwa zachodniopomorskiego w Konwencie Marszałków RP, która właśnie dobiegła końca.


Trzy merytoryczne spotkania, wiele godzin wytężonych prac, kilkadziesiąt przyjętych stanowisk w trosce o dobro regionów, małych ojczyzn i mieszkańców. Prezydencja Pomorza Zachodniego to m.in. liczne dyskusje nad procedowanym przez rząd Prawem Wodnym i wyraźny sygnał sprzeciwu przed centralizacją tego sektora. Od samorządowców wyszła dyskusja, która doprowadziła m.in. do znacznego obniżenia cen wody i ścieków, które mogły by być zabójcze dla regionów czy gmin. Niestety nie wszystkie argumenty województw spotkały się z aprobatą rządu. Wielkie obawy wciąż budzi m.in. rola i zakres kompetencji tworzonej spółki Wody Polskie, która może zniwelować dorobek inwestycyjny i merytoryczny wypracowany przez samorządy.


- Okres, w którym przypadło nam uczestniczyć był momentem wielu wyzwań. Zmieniły się rządy w Polsce, zmieniła się perspektywa zarządzania państwem związana z wieloma pomysłami na różne sfery życia publicznego, które zawsze mają niebanalny wpływ na regiony. - powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 


Spotkania Marszałków w Szczecinie, Luboradzy i Kołobrzegu to także poruszanie godzących w samorządy zmian w systemie służby zdrowia, kwestie krajowego planu gospodarki odpadami czy zagrożenia wynikające ze zmian w systemie edukacji.


- Debata była burzliwa ale również utrudniona gdyż bardzo często przedstawiciele tych, którzy kierują zmiany czyli ministerstw, odmawiali udziału w debacie. Utrudniali nam debatę bo była ona jednostronna, nie mogliśmy ścierać poglądów i wypracowywać najlepszych rozwiązań dla Polski. - dodał Geblewicz.


Kołobrzeg był ostatnim miejscem spotkania Konwentu Marszałków na Pomorzu Zachodnim. Półroczna prezydencja Województwa Zachodniopomorskiego w organie opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP dobiegła końca. Laska marszałkowska – symbol przewodnictwa w konwencie, została przekazana Województwu Małopolskiemu, które teraz będzie przewodzić pracom Konwentu.


- Przekazują naszą przepiękną i historyczną laskę marszałkowską Małopolsce. Robię to z dużym smutkiem ale i z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, przekazujemy ją w dobre, małopolskie ręce. – mówił Geblewicz.


- Poprzeczka jest postawiono bardzo wysoko, obyśmy co najmniej tak dobrze kontynuowali prace jak zachodniopomorskie. Będziemy gościć na drugim końcu polski, w górach. Powoli kończą nam się miejsce na tabliczki więc trzeba będzie chyba nową laskę ufundować. - powiedział Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.


Kolejny Konwent Marszałków Województw RP, już pod przewodnictwem Małopolski rozpocznie się 17 stycznia 2017 r. w Zakopanem.

 

Idea spotkań marszałków zrodziła się we Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego, Śląskiego i Małopolski. Pierwsze półroczne spotkanie odbyło się w grudniu 1998 roku. Konwent Marszałów RP zawiązany został równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. Narodziła się wówczas potrzeba utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Od 1999 roku takim forum jest Konwent Marszałków Województw RP, w skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.


Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych.