herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Województwo Zachodniopomorskie po raz trzeci staje na czele Konwentu Marszałków RP. Wcześniej przewodziło konwentowi w 1999 i 2008 roku. Sama idea spotkań marszałków zrodziła się we współpracy Województwa Zachodniopomorskiego, Śląskiego i Małopolski. Pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu 1998 roku.

 

Konwent Marszałów RP zawiązany został równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. Narodziła się wówczas potrzeba utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Od 1999 roku takim forum jest Konwent Marszałków Województw RP, w skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.

 

Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych.

 

W ramach prezydencji Pomorza Zachodniego odbędą się 3 Konwenty:

  • I Konwent Marszałków: 1-3 sierpnia w Szczecinie
  • II Konwent Marszałków: 28-30 września w Luboradzy k. Połczyna-Zdroju
  • III Konwent Marszałków: 21-23 listopada w Kołobrzegu